věčný život (JKI-K)

věčný život Pojem v.ž. je v křesťanství užíván nejen ve smyslu nekonečného trvání života, nýbrž především ve smyslu plnosti života vyplývající z účasti křesťana na věčném bytí Boha. V.ž. se tak v kř. pojetí vymyká času i prostoru a je v tomto smyslu nepodmíněnou existencí.

Viz též: nesmrtelnost

Dalibor Papoušek