nesmrtelnost (JKI-K)

nesmrtelnost Kř. pojetí n. navázalo na platonské učení o nesmrtelné duši a žid. mesianismus (mesiáš) spojený v raně žid. apokalypsách s představou vzkříšení. Hl. momentem kř. učení o n. je zmrtvýchvstání a vzkříšení Krista, které prolomilo pomíjivost lidského života nejen důrazem na n. duše, ale i těla. Na rozdíl od platonismu, jenž podmiňuje osvobození duše smrtí těla, předpokládá křesťanství opětné spojení duše a těla při konečném vzkříšení a posledním soudu (parúsie), na němž bude rozhodnuto, kdo bude mít věčný život s Bohem a kdo věčné zatracení.

Viz též: nesmrtelnost (JKI-J)

Dalibor Papoušek