vigilie (JKI-K)

vigilie (z lat. vigilia – bdění, hlídka, stráž) Zpočátku označení pro večerní nebo noční bohoslužby (officium nocturnum), které předcházely círk. svátku. Později označovaly v. celý den před význ. svátkem, který určovala zvláštní liturgie a dodržování půstu. V. byly dodržovány už v prvních stoletích křesťanství. V. se též nepřesně nazývají nešpory.

Pavel Spunar