nešpory (JKI-K)

nešpory (z lat. vesper – večer) Pův. večerní modlitby. Povinností každého kněze a řeholníka jsou denní modlitby (hodinky), které se modlí obvykle v soukromí. Kanovníci a řeholníci (řehole) se modlí v svých chrámech veřejně, a to tak, že modlitby buď hlasitě odříkávají nebo zpívají. Zákl. strukturu n. skládají hymnus, tři žalmy a jejich antifony, po nich následuje krátké čtení, chvalozpěv Magnificat (L 1, 46–55), prosby, závěrečná modlitba a požehnání.

Pavel Spunar