Česká biblická společnost (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Česká biblická společnost (ČBS) Nezisková organizace usilující o šíření bible za dostupnou cenu a v kvalitních překladech. ČBS navazuje na práci Britské a zahraniční b.s., která u nás působila již před 1. svět. válkou. V době komunismu byla činnost b.s. zprvu zastavena, později povolena v omezené míře, teprve po roce 1989 se mohla opět plně rozvinout. V devadesátých letech se ČBS stala řádným členem Spojených biblických společností (společnosti biblické), 2002 otevřela v Praze-Kobylisích Dům bible. Pracuje plně ekumenicky (Ekumenická rada církví).

Pavel Pokorný