Benedikt z Nursie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Benedikt z Nursie (asi 480- asi 547) Zakl. záp. mnišství (viz také mnich), patron Evropy. Nevázanost řím. společnosti jej přivedla kol. 500 do Subiaka (Sabinské hory), kde vedl mnišský život v jeskyni. Pozvolna se kolem něho kupili následovníci a zakládal malé kláštery. Po vypuzení odešel asi 529 do Monte Cassina, kde se skupinou věrných založil klášter a vypracoval jeho řád (řeholi). Pramenem pro jeho životopis jsou Dialogy Řehoře Velikého, které však nebyly myšleny jako biografie, ale jako příklad mystické cesty k Bohu.

Viz též: benediktini

Pavel Spunar