Bosko, Jan (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Don Bosco

Bosko, Jan (též Don Bosco, 1815-1888) Ital z okolí Turína, zakl. řeholní kongregace salesiánů a Dcer Panny Marie Pomocnice. 1841 byl vysvěcen na kněze a své duch. poslání soustředil na starost o kř. výchovu, vzdělání a hmotné zabezpečení mládeže. 1846 vybudoval pro potřeby svých chudých a zanedbaných svěřenců první oratoř a postupně formoval jejich růst. Získal brzy řadu následovníků. Pro ně 1859 zřídil kongregaci salesiánů (podle ženevského biskupa a misionáře sv. Františka Saleského), kterým se charitativní apoštolát stal hlavní náplní (schválil ji papež Pius IX. 1874). 1872 založil kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice (též salesiánky Dona B.), určenou pro práci s dívkami. Don B. byl kanonizován 1934, je uctíván jako patron mládeže.

Helena Pavlincová