František Saleský (JKI-K)

František Saleský (podle rytiny ze 17. stol.)

František Saleský (1567-1622) Alpský Francouz (narozen v Sales v Savojsku), jeden z vůdců protireformace. Vzdělával se v Paříži a Padově. Po vysvěcení 1593 působil v Chablais (Francie), od 1602 biskupem v kalvínské Ženevě. Společně s Janou Františkou de Chantal (1572-1641, kan. 1767) založili v Annecy 1610 řád Navštívení Panny Marie (vizitantky, též zv. salesiánky). F.S. byl lit. činný (od 1923 je uctíván také jako patron novinářů); 1665 byl kanonizován, 1877 prohlášen Piem IX. za círk. učitele. Stal se vzorem a patronem kongregace salesiánů (Jan Bosco). Čes.: Duchovní nauka, 1990; Úvod do zbožného života, 1990; Pojednání o lásce k Bohu, 2003.

Helena Pavlincová
Pavel Spunar