Květná neděle (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Květná neděle (lat. Dominica palmarum) Šestá neděle postní (rok církevní), při níž se slaví památka slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Byl vítán palmovými ratolestmi a nazýván králem izraelským. Na památku této události kněz světí před mší svatou kvetoucí větvičky, rozdává je mezi lid a potom koná procesí kolem kostela.

Pavel Spunar