Mafdal (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mafdal (hebr. akronym z Miflaga Datit Le’umit – Národní náb. strana) Polit. strana v Izraeli, založená 1956 po sjednocení Mizrachi a Ha-po’el ha-mizrachi. Její pův. stoupenci patřili k charedim, kteří se nevyhýbali spolupráci se sionismem v zájmu jeho náb. judaizace. Cílem M. je obroda Tóry jako ideového a legislativního základu jišuvu v Izraeli. Členové M. z řad rabínů často úspěšně prosazovali halachu ve školství, rodinném právu a imigračních zákonech, jako poslanci Knesetu v 60.-70. letech způsobili řadu parlamentních krizí po neúspěšných diskuzích o míře izr. sekularismu. Dlouholetý vůdce M. Josef Burg (nar. 1909) se 1977 po nástupu Likudu k moci stal ve vládě Menachema Begina (1913-1992) ministrem vnitra. Na konci 70. let M. podpořil ideu Velkého Izraele a cíle hnutí Guš emunim. Přesto došlo k oslabení pozic M. ve prospěch Guš emunim a Agudat Jisra’el, později zejm. sefardských stran Tami a Šas.

Miloš Mendel