Guš emunim (JKI-J)

Guš emunim (hebr. Blok věrných) Mimoparlamentní, ale polit. angažované hnutí v Izraeli, jedna ze součástí náb. sionismu. Zal. 1974 s cílem upevnit izr. okupaci arab. území na záp. břehu Jordánu a v pásmu Gazy v zájmu naplnění sionistického ideálu návratu a žid. cíle vykoupení a příchodu mesiáše. Taktika G.e. spočívala v spontánním zakládání osad na okupovaných územích a v propojování ritualizované tvrdé zemědělské práce se studiem Tóry a Talmudu. První osady byly nelegální, ale po vítězství bloku Likud ve volbách 1977 se postavení G.e. vůči světské moci výrazně zlepšilo. Ideologická inspirace vychází z myšlenek rabína Cvi Jehudy Kooka, který učil, že hl. smyslem a hist. posláním novodobého jišuvu je přispět k fyzickému a spirituálnímu vykoupení životem a prací na zaslíbené zemi. Odkaz Tóry přímo vylučuje, aby Židé, kteří po staletích diaspory získali zemi zpět, ji dobrovolně odevzdali pohanům nebo o jejím vlastnictví vedli světská jednání. Současnou sionistickou podobu Izraele a okupace arab. území vidí jako mezistupeň k nastolení izr. království božího řízeného halachou. Mezi nejznámější osady G.e. patří Elon More u Nábulusu (hebr. Šekem) nebo Kirjat Arba u Hebronu. U zrodu hnutí stála skupina radikálních rabínů jako Moše Levinger, Hanan Porath, Eliezer Waldman nebo Chaim Druckmann. Ideovým orgánem G.e. je revue Nekuda (Bod), v němž náb. i laičtí aktivisté (např. Eljakim Ha’ecni) formulují postoje, jež jsou dnes zákl. teoret. platformou náb. sionismu.

Miloš Mendel