Šas (JKI-J)

Šas (akronym z hebr. Šomrej Tora Sfaradim – Sefardští strážci Tóry) Ultraortodoxní nesionistická strana Sefardů v Izraeli. Byla zal. 1984 před volbami do Knesetu na protest proti tomu, že Agudat Jisra‘el ve svém volebním programu nedostatečně hájila zájmy Sefardů. V čele Š. stanuli rabíni Ovadja Josef a představitel aškenázských ortodoxních aktivistů Eli’ezer Menachem Šach, kteří svými exegetickými promluvami dokázali získat přízeň mnoha ortodoxních Židů (4 místa v Knesetu proti 2 pro Agudat Jisra'el). Oslabena byla i strana Tami. Š. se otevřeně hlásí ke konceptům žid. fundamentalismu: Izrael se má zbavit experimentu sekulárního sionismu a vytvořit v Erec Jisra’el společnost řízenou výhradně halachou, tím splní zákl. podmínku pro brzký příchod mesiáše.

Miloš Mendel