Tami (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tami (akronym z hebr. Tnu’at Masoret Jisra’el – Tradice izr. hnutí) Náb. strana, zal. 1981 aktivisty z řad izr. Sefardů převážně marockého a tuniského původu. Většina patřila k odštěpenecké skupině Mafdalu. T. vznikla před volbami do Knesetu a vedl ji Aharon Abu Hatzeira, podnikatel původem z Maroka, který se však záhy zkompromitoval ve funkci starosty Ramly kvůli korupci a klientismu. T. vznikla jako odraz soc. napětí mezi Aškenázy a Sefardy projevujícího se mj. v otázkách životního stylu a specifických podob religiozity orientálních Židů. T. vyzývala k zrovnoprávnění žid. občanů Izraele nehledě na zemi původu a nároky na náb. charakter státu (sionismus náboženský, sekularismus). Zdůrazňovala zásady halachické tradice v sefardské interpretaci, která prý nepodlehla nánosům liberalismu a haskaly. Vyzývala k širšímu uplatnění halachy v izr. trestním a rodinném právu. T. se trvale neprosadila, ale vytvořila polit. předpoklady pro další rozvoj žid. fundamentalismu a vznik strany Šas.

Miloš Mendel