alba (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

alba (z lat. alba vestis – bílé roucho) Součást oblečení kněze při mši sv. Je to bílé dlouhé tradičně lněné roucho s rukávy, zdobené někdy na okraji výšivkou nebo krajkou. Bílá barva roucha značí čistotu srdce, kterou Ježíš svou obětí pro lidstvo dobyl.

Pavel Spunar