amša (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

amša [aṃśa] – (1) podíl oběti, který náleží bohům; (2) částečné vtělení boha, na rozdíl od jeho plného vtělení (srovn. avatára a púrnávatára); (3) v populárním védántovém učení Bhagavadgíty: božská jiskra či část Boha (íšvary), která dlí v nitru jedince jako jeho „duše“ (džívátman).

Karel Werner