anděl Gabriel (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Anděl Gabriel přináší Muhammadovi Boží zjevení se slovy: „Čti ve jménu Pána svého…“

anděl Gabriel (Džibríl, Džibrá‘íl) Nejváženější z andělů zmiňovaných v koránu, nazývaný muslimy „náš pán Gabriel“ (sajjiduná Džibríl), prostředník slova božího, tedy koránu. Zvěstovatel, vůdce a ochránce lidí a tlumočník Alláhovy vůle (korán 2:97). Islám. tradice jeho zvěstování situuje do jeskyně Hírá, kam se uchyloval Muhammad. Zde mu G. nadiktoval súru al-Alak (Kapka přilnavá). Po ní postupně následovaly ostatní koránské súry. Arab. historik Tabarí uvádí, že G. se považuje také za nositele vzdělanosti a civilizace. Měl naučit Adama obdělávat půdu, vykonávat pouť a seznámil ho s abecedou.

Zdeněk Müller