beatifikace (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

beatifikace (z lat. beatus – blahoslavený, facio – činím) Prohlášení zemřelého člena římkat. církve za blahoslaveného (beatus) na základě schválení jeho veřejného kultu v dané círk. provincii, diecézi nebo řeholním řádu.

Viz též: kanonizace, kult svatých

Dalibor Papoušek