cedaka (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

cedaka (též cdaka, hebr. dobročinnost) V bibl. době se tento výraz používal ve významu zbožnosti (Gn 15, 6), spravedlnosti (Am 5 ,7) a spravedlivých skutků (Sd 5, 11). V talmudické době nabyl významu dobročinnost, jíž se rozumí poskytování prostředků na ulehčení soc. situace chudých. C. tak představuje význ. příkaz (micva), jehož plnění ochraňuje člověka před hříchem a předčasnou smrtí. Podle Maimonida existuje osm stupňů c., z nichž nejzáslužnější je ten, jímž jsou potřebnému poskytnuty prostředky na obnovu. Stejně tak jako je příkazem poskytovat c., je i příkazem ji přijmout; odmítnutí by znemožnilo tuto micvu vykonat. C. existuje v žid. obcích i v institucionalizované podobě ve formě různých podpůrných spolků.

Viz též: almužna (JKI-K), almužna (JKI-I)

Bedřich Nosek