chudí lyonští (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

chudí lyonští Název, kterého 1184 použil papež Lucius III. při odsouzení valdenských, kteří se začali ve 12. stol. sdružovat kolem kupce Petra Valda z Lyonu; ten ve shodě s evangeliem (Mt 19, 21) rozdal své jmění chudým a žil životem misijního kazatele.

Pavel Spunar