devítník (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

devítník Devátá neděle před Velikonocemi. Lat. se jmenuje septuagesima, tj. sedmdesátý (den před Velikonocemi); termín „septuagesima“ je poprvé doložen v Gelasiánském sakramentáři (8. stol.). V liturgii znamenal d. začátek půstu. Po druhém vatikánském koncilu byla třínedělní předpostní doba d. zrušena.

Pavel Spunar