elul (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

elul Poexilní jméno dvanáctého měsíce žid. kalendáře (srpen-září), jeho znamením ve zvěrokruhu je panna. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 29 dní. Během e. se neslaví svátky ani na něj nepřipadají vzpomínkové dny. Je ale přípravou na Roš ha-šana a Jom kipur. Proto se každý den, kromě šabatu, troubí v synagogách na šofar a součástí liturgie celého měsíce, nebo jeho části, jsou kajícné modlitby (selichot). Podle rabínské tradice do měsíce e. spadá hl. část čtyřicetidenního Mojžíšova přebývání na hoře Sinaj.

Viz též: kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek