igumen (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

igumen (řec. hegomenos – vedoucí) Představený pravosl. kláštera a jeho nejvyšší duch. autorita. Nosí prostou mnišskou mantii, zatímco archimandrita obléká mantii „s tabulkami“. Je volen mnichy kláštera; institucionálně je podřízen biskupovi, v jehož eparchii se klášter nachází.

Pavel Boček