litanie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

litanie (z řec. litaneia – prosba) Prosebné modlitby, v nichž věřící římkat. církve opakovaně vzývají tři božské osoby, Pannu Marii, světce a světice. L. začínají invokacemi (vzýváním), s tituly a označením důstojnosti, svatosti a ctností osoby, jíž jsou l. určeny. L. se skládají z řady proseb, popř. i slibů, jež se modlí ten, kdo bohoslužbu vede; ostatní odpovídají ustálenými formulemi (např. Smiluj se nad námi nebo Oroduj za nás). L. mají původ v Antiocheji ve 4. stol.; odtud se šířily na východ a do Říma, kde je papež Gelasius I. (492-496) zavedl do mešní liturgie, v níž se dochovalo dnes jen opakované Kyrie eleison.

Pavel Spunar