moleben (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

moleben Pravosl. bohoslužba sloužená na základě zvl. soukromé či společ. potřeby. Má podobu zkrácené jitřní bohoslužby, ústřední částí je kánon, během něhož se zpívá úryvek z evangelia s odpovídajícím zaměřením.

Pavel Boček