muhádžirún (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

muhádžirún (od arab. hádžara – odejít, odstěhovat se) Stoupenci proroka MuhammadaMekce, kteří v letech 620-622 uskutečnili hidžru, odešli do Medíny, kde spolu s tamějšími konvertity (ansár) vytvořili obec věřících, základní duch. a polit. vzor pro chalífát.

Miloš Mendel