papež (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

papež (z lat. papa – otec) Nástupce apoštola Petra na řím. biskupském stolci. V římskokatolické církvi někdy též označovaný jako zástupce Kristův na zemi vybavený širokou pravomocí k řízení římkat. církve. P. jako výlučný titul biskupa římského se začíná prosazovat od p. Řehoře VII. (z. 1085). Vnějšími znaky papežské moci jsou rovná pastýřská hůl zakončená křížem (pedum rectum), dříve též tiára a bílý šat. P. užívá různých titulů, oficiální název je Pontifex Romanus (velekněz římský), k podpisu připojuje i servus servorum Dei (sluha sluhů božích); oslovuje se obvykle Sanctissime Pater (Svatý otče). Postavení papeže v církvi a společnosti je výsledkem dlouhého hist. vývoje, v němž svůj primát (zpočátku čestný a věroučný) musel vybojovat v zápase s patriarchou cařihradským i s biskupy hájícími partikulární zájmy; světská moc p. se rodila a upadala v bojích s předními evrop. vládci. Mimořádné postavení řím. biskupa bylo dáno zvláštním postavením řím. obce v antickém světě a tím, že Řím byl podle legendy sídlem a působištěm apoštolů Petra a Pavla. Volba papeže probíhá od 1274 v konkláve.

Pavel Spunar

Papežové

Data označená otazníkem nejsou s naprostou jistotou historicky doložena. Papežové, jejichž jméno je uvedeno kurzívou, bývají zpravidla považováni za vzdoropapeže.

svatý Petr do r. 67        ?
Linus do r. 79        ?
Anaklét do r. 90        ?
Klement I. do r. 99        ?
Evaristus 99–107         ?
Alexandr I. 107–116       ?
Sixtus I. 116–125       ?
Telesforus 125–136       ?
Hyginus 136–140       ?
Pius I. 140–154       ?
Anicetus 154–166       ?
Soter 166–174       ?
Eleutherus 174–189       ?
Viktor I. 189–199       ?
Zefyrinus 199–217       ?
Kalixtus I. 217–222
Hypolitus 217–235       ?
Urban I. 222–230
Poncián 230–235
Anterus 235–236
Fabián 236–250
Kornelius 251–253
Novacián 251–258       ?
Lucius I. 253–254
Štěpán I. 254–257
Sixtus II. 257–258
Dionysius 259–268       ?
Felix I. 269–274       ?
Eutychianus 275–283       ?
Caius 283–296       ?
Marcellinus 296–304       ?
Marcellus I. 308–309       ?
Eusebius 309               ?
Melchiades 311–314       ?
Silvestr I. 314–335
Marek 336
Julius I. 337–352
Liberius 352–366
Felix II. 355–358
Damasus I. 366–384
Ursinus 366–367
Siricius 384–399
Anastasius I. 399–401
Inocenc I. 401–417
Zosimus 417–418
Bonifác I. 418–422
Eulalius 418–419
Celestin I. 422–432
Sixtus III. 432–440
Lev I. Veliký 440–461
Hilarius 461–468
Simplicius 468–483
Felix II. (III.) 483–492
Gelasius I. 492–496
Anastasius II. 496–498
Symmachus 498–514
Laurentius 498, 501–505
Hormisdas 514–523
Jan I. 523–526
Felix III. (IV.) 526–530
Dioskur 530
Bonifác II. 530–532
Jan II. 533–535
Agapetus I. 535–536
Silverius 536–537
Vigilius 537–555
Pelagius I. 556–561
Jan III. 561–574
Benedikt I. 575–579
Pelagius II. 579–590
Řehoř I. Veliký 590–604
Sabinianus 604–606
Bonifác III. 607
Bonifác IV. 608–615
Adeodatus I. 615–618
Bonifác V. 619–625
Honorius I. 625–638
Severinus 640
Jan IV. 640–642
Theodor I. 642–649
Martin I. 649–655
Evžen I. 654–657
Vitalianus 657–672
Adeodatus II. 672–676
Donus 676–678
Agatho 678–681
Lev II. 682–683
Benedikt II. 684–685
Jan V. 685–686
Konon 686–687
Theodor 687
Paschalis 687
Sergius I. 687–701
Jan VI. 701–705
Jan VII. 705–707
Sisinnius 708
Konstantin I. 708–715
Řehoř II. 715–731
Řehoř III. 731–741
Zachariáš 741–752
Štěpán II. 752–757
Pavel I. 757–767
Konstantin II. 767–769
Filip 768
Štěpán III. 768–772
Hadrián I. 772–795
Lev III. 795–816
Štěpán IV. 816–817
Paschalis I. 817–824
Evžen II. 824–827
Valentin 827
Řehoř IV. 827–844
Jan 844
Sergius II. 844–847
Lev IV. 847–855
Benedikt III. 855–858
Anastasius 855 
Mikuláš I. 858–867
Hadrián II. 867–872
Jan VIII. 872–882
Martin II. (Marinus I.) 882–884
Hadrián III. 884–885
Štěpán V. 885–891
Formosus 891–896
Bonifác VI. 896
Štěpán VI. 896–897
Romanus 897
Theodor II. 897
Jan IX. 898–900
Benedikt IV. 900–903
Lev V. 903
Christoforus 903–904
Sergius III. 904–911
Anastasius III. 911–913
Lando 913–914
Jan X. 914–928
Lev VI. 928
Štěpán VII. 928–931
Jan XI. 931–935
Lev VII. 936–939
Štěpán VIII. 939–942
Martin III. (Marinus II.) 942–946
Agapetus II. 946–955
Jan XII. 955–964
Lev VIII. 963–965
Benedikt V. 964
Jan XIII. 965–972
Benedikt VI. 973–974
Bonifác VII. 974
Benedikt VII. 974–983
Jan XIV. 983–984
Bonifác VII. (podruhé) 984–985
Jan XV. 958–996
Řehoř V. 996–999
Jan XVI. Filagathus 997–998
Silvestr II. 999–1003
Jan XVII. 1003
Jan XVIII. 1004–1009
Sergius IV. 1009–1012
Benedikt VIII. 1012–1024
Řehoř 1012
Jan XIX. 1024–1032
Benedikt IX. 1032–1044
Silvestr III. 1045
Benedikt IX. (podruhé) 1045
Řehoř VI. 1045–1046
Klement II. 1046–1047
Benedikt IX. (potřetí) 1047–1048
Damasus II. 1048
Lev IX. 1049–1054
Viktor II. 1055–1057
Štěpán IX. 1057–1058
Benedikt X. 1058–1059
Mikuláš II. 1059–1061
Alexandr II. 1061–1073
Honorius II. 1061–1072
Řehoř VII. 1073–1085
Klement III. 1080, 1084–1100
Viktor III. 1086–1087
Urban II. 1088–1099
Paschalis II. 1099–1118
Theoderich 1100–1102
Albert 1102
Silvestr IV. 1105–1111
Gelasius II. 1118–1119
Řehoř VIII. 1118–1121
Kalixtus II. 1119–1124
Honorius II. 1124–1130
Celestin II. 1124
Inocenc II. 1130–1143
Anaklet II. 1130–1138
Viktor IV. 1138
Celestin II. 1143–1144
Lucius II. 1144–1145
Evžen III. 1145–1153
Anastasius IV. 1153–1154
Hadrián IV. 1154–1159
Alexandr III. 1159–1181
Viktor IV. (V.) 1159–1164
Paschalis III. 1164–1168
Kalixtus III. 1168–1178
Inocenc III. 1179–1180
Lucius III. 1181–1185
Urban III. 1185–1187
Řehoř VIII. 1187
Klement III. 1187–1191
Celestin III. 1191–1198
Inocenc III. 1198–1216
Honorius III. 1216–1227
Řehoř IX. 1227–1241
Celestin IV. 1241
Inocenc IV. 1243–1254
Alexandr IV. 1254–1261
Urban IV. 1261–1264
Klement IV. 1265–1268
Řehoř X. 1271–1276
Inocenc V. 1276
Hadrián V. 1276
Jan XXI. 1276–1277
Mikuláš III. 1277–1280
Martin IV. 1281–1285
Honorius IV. 1285–1287
Mikuláš IV. 1288–1292
Celestin V. 1294
Bonifác VIII. 1294–1303
Benedikt XI. 1303–1304
Klement V. (1309 Avignon) 1305–1314
Jan XXII. (Avignon) 1316–1334
Mikuláš V. (Řím) 1328–1330
Benedikt XII. (Avignon) 1334–1342
Klement VI. (Avignon) 1342–1352
Inocenc VI. (Avignon) 1352–1362
Urban V. (Avignon) 1362–1370
Řehoř XI. (Avignon, 1377 Řím) 1370–1378
Urban VI. 1378–1389
Klement VII. (Avignon) 1378–1394
Bonifác IX. 1389–1404
Benedikt XIII. (Avignon) 1394–1423
Inocenc VII. 1404–1406
Řehoř XII. 1406–1415
Alexandr V. (Pisa) 1409–1410
Jan XXIII. (Pisa) 1410–1415
Martin V. 1417–1431
Klement VIII. 1423–1429
Benedikt XIV. 1425–1430
Evžen IV. 1431–1447
Felix V. 1439–1449
Mikuláš V. 1447–1455
Kalixtus III. 1455–1458
Pius II. 1458–1464
Pavel II. 1464–1471
Sixtus IV. 1471–1484
Inocenc VIII. 1484–1492
Alexandr VI. 1492–1503
Pius III. 1503
Julius II. 1503–1513
Lev X. 1513–1521
Hadrián VI. 1522–1523
Klement VII. 1523–1534
Pavel III. 1534–1549
Julius III. 1550–1555
Marcellus II. 1555
Pavel IV. 1555–1559
Pius IV. 1559–1565
Pius V. 1566–1572
Řehoř XIII. 1572–1585
Sixtus V. 1585–1590
Urban VII. 1590
Řehoř XIV. 1590–1591
Inocenc IX. 1591
Klement VIII. 1592–1605
Lev XI. 1605
Pavel V. 1605–1621
Řehoř XV. 1621–1623
Urban VIII. 1623–1644
Inocenc X. 1644–1655
Alexandr VII. 1655–1667
Klement IX. 1667–1669
Klement X. 1670–1676
Inocenc XI. 1676–1689
Alexandr VIII. 1689–1691
Inocenc XII. 1691–1700
Klement XI. 1700–1721
Inocenc XIII. 1721–1724
Benedikt XIII. 1724–1730
Klement XII. 1730–1740
Benedikt XIV. 1740–1758
Klement XIII. 1758–1769
Klement XIV. 1769–1774
Pius VI. 1775–1799
Pius VII. 1800–1823
Lev XII. 1823–1829
Pius VIII. 1829–1830
Řehoř XVI. 1831–1846
Pius IX. 1846–1878
Lev XIII. 1878–1903
Pius X. 1903–1914
Benedikt XV. 1914–1922
Pius XI. 1922–1939
Pius XII. 1939–1958
Jan XXIII. 1958–1963
Pavel VI. 1963–1978
Jan Pavel I. 1978
Jan Pavel II. 1978–2005
Benedikt XVI. 2005–2013
František od 2013