Petr apoštol (JKI-K)

Petr apoštol (též Kéfas; hebr. kéfá, řec. petra – skála) Přízvisko Šimona, bratra apoštola Ondřeje, které mu udělil Ježíš (Mk 3, 16) na znamení jeho poslání. Podle Mt 16, 18 obdržel učedník Šimon jméno P. poté, co označil Ježíše za Mesiáše a Syna Božího (christologie). Mezi ostatními Ježíšovými žáky hrál patrně vůdčí roli, následoval svého učitele až před palác, v němž byl vyslýchán, ale potom jej v ohrožení zapřel. Podle nejstarších zpráv dochovaných v epištole Galatským se po velikonocích setkal s Pavlem a v Antiochii se s ním dostal do konfliktu. V čele jeruzalémské kř. obce jej brzy vystřídal Jakub Spravedlivý. Starobylá tradice mluví o jeho působení v Římě, kde se stal prvním biskupem tamější kř. obce a byl tam i umučen. Jeho hrob lokalizovala řím. církev na pahorku, pod dnešní vatikánskou bazilikou.

Pavel Pokorný