procesí (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

procesí (z lat. processio – postup, pochod) V římkat. církvi slavnostní nebo prosebný průvod v kostele nebo mimo něj, při němž věřící společnou modlitbou veřejně Boha velebí, děkují mu za dobrodiní a prosí ho za odvrácení všeho zlého. V čele p. se nese kříž na znamení, že Ježíš Kristus má být duch. vůdcem po celý život; za ním nesou ministranti korouhve, značící, že Kristus je vítězným vůdcem. P. bývá náležitě seřazeno (mládež, muži, kněz, ženy) a co do funkce se dělí na p. řádné (např. v den Božího těla) a mimořádné (dříve např. za odvrácení moru).

Pavel Spunar