proroci (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

proroci (arab. anbijá) Ti, kteří přinášejí zvěst o Bohu (Alláh), svědkové Boha mezi lidmi, prostředníci božího zvěstování (arab. nubúwa). Typologie p. rozlišuje, zda nositel boží zprávy (arab. nabí) přináší pouze dílčí sdělení, jež nemá pro lidstvo universální platnost (např. varování před přírodní katastrofou, která má charakter božího trestu), nebo zda jde o seslaného p. (posla, arab. rasúl), který přenáší zprávu se zásadami šarí‘y, božího zákona. P. seslaní, tj. poslové božího zákona, tvoří řadu po sobě přicházejících zvěstovatelů: Adam (Ádam), Noe (Núh), Abraham (Ibráhím), Mojžíš (Músá), David (Dáwúd), Jan Křtitel (Jahjá), Ježíš (Ísá). Jsou považováni za osoby bez morálních vad a bez hříchu.

Viz též: prorok (JKI-J), prorok (JKI-K)

Zdeněk Müller