sajjid, sejjed (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sajjid, sejjed Čestný titul členů rodin odvozujících svůj původ od Muhammadova rodu Banú Hášim; náb. prestižní vrstva islám. společnosti (Hášimovci). Zatímco šarífové se hlásí k sunně, sajjidové žijí převážně v ší‘itském Íránu (ší‘a). Titul se užívá též ve formě sidi (marabut, světci).

Miloš Mendel