suspenze (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

suspenze (lat. suspensio) Trest uplatňovaný vůči kléru v římskokatolické církvi. Podle kanonického práva (Codex iuris canonici) může mít charakter nápravného (poena medicinalis, censura) i pořádkového trestu (poena expiatoria) a spočívá v zákazu všech nebo jen některých úkonů vyplývajících ze svátosti svěcení, z moci řízení nebo ze zastávaného úřadu. S. úplně nebo jen částečně zakazuje výkon moci ze svátosti svěcení, moci z této svátosti plynoucí však nezbavuje.

Dalibor Papoušek