záwija (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

záwija (arab. kout) Útulek pro vyznavače súfismu (mystika), pův. místo v mešitě, kde probíhala výuka mystiků. V době vzniku mystických bratrstev byla z. nazývána místa působení význ. šajchů, kolem nichž se shromažďovali žáci či novici (murídové). V sev. Africe se z. jako sídla bratrstev přetvořily v opevněné objekty, podobně jako ribáty – jakési muslim. kláštery. Při nich byly hrobky význ. mystiků, útulky pro poutníky, mešity a další rozsáhlé komplexy soc.služeb. Zachovalé a dodnes funkční jsou např. ibádovské z. na tuniském ostrově Džerba (cháridža). Slovo z. se nezřídka objevuje v místních jménech.

Miloš Mendel