zmrtvýchvstání (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

zmrtvýchvstání Pojem odkazující na den posledního soudu (eschatologie), předehra k němu; objevuje se ve spojení jaum al-kijáma (den vzkříšení, zmrtvýchvstání). Příchod z. je v koránu spojován s obrazem zemětřesení. Z. je věnována celá 75. súra, která uvádí, že Bůh shromáždí kosti mrtvých, aby je pak přivedl k životu. Konečnému z. předchází z. malé (al-kijáma as-sughrá); to nastává po smrti. Je situováno do hrobu zemřelého, kde andělé začínají prověřovat jeho skutky a dělit je na správné a špatné. Podle muslim. chápání je z. aktem duch. obnovy, umožňující duši shlédnout sebe samu a přijmout odměnu nebo trest za pozemské skutky.

Viz též: zmrtvýchvstání (JKI-J), zmrtvýchvstání (JKI-K)

Zdeněk Müller