duše (JKI-I)

duše (arab. nasf, rúh) V koránu jsou ve vztahu k d. člověka bez rozlišování uváděny oba pojmy (zejm. 17: 87, 3: 24). Ani duchovenstvo mezi nimi příliš nerozlišovalo, avšak v práv. a teol. literatuře se častěji používá termín „nafs“, zatímco „rúh“ se týká spíše otázek transcendentální povahy. Důsledněji se oba pojmy odlišují ve filosofii, která navazuje na ře. fil. dědictví a ztotožňuje d. jak s dechem či vzduchem (arab. tanaffasa – dýchat), tak s Platonovou koncepcí, jež nahlíží d. jako zákl. princip poznání, pohybu a života. Např. v učení Ibn Síny je člověk utvářen z trojího základu: těla (džism), duše (nafs) a ducha (rúh), kdy d. je chápán jako první hybatel stvořeného světa. Toto „trojjediné“ fil. pojetí není obsaženo v koránu ani v prorocké tradici.

Viz též: duše (JKI-J), duše (JKI-K)

Miloš Mendel