řeholní kanovníci (JKI-K)

řeholní kanovníci Řády s řeholí sv. Augustina, sdružující kněze kanovníky. Patří k nim augustiniáni kanovníci, kteří vznikli v 11. stol. z kapitul, jejichž členové (kanovníci) žili v komunitě; ř.k. jsou rovněž premonstráti, křižovníci a bývalé rytířské řády. Ř.k. se věnují zejm. výchově mládeže, studiu a duch. správě.

Helena Pavlincová