rytířské řády (JKI-K)

rytířské řády (ordines militares, Ritterorden) Řeholní řády, které vznikly v období křížových výprav (11.-12. stol.) v Palestině. Hl. posláním r.ř., k nimž patří templáři, johanité a němečtí rytíři, byla vedle původní charitativní služby (péče o poutníky ve Svaté zemi) ochrana kř. poutních míst, obrana víry proti nevěřícím a plnění misijních úkolů. Dnes mají členové r.ř. statut řeholních kanovníků.

Helena Pavlincová