Šarí‘atmádarí, Sejjed Mohammed Kázem (JKI-I)

Šarí‘atmádarí, Sejjed Mohammed Kázem (1905-1986) Ájatolláh, pův. z Tabrízu. Vzdělání získal na madrase v Teheránu a Nadžafu. Obdržel oprávnění k idžtihádu, které mu však 1982 ájatolláh Chomejní odňal v rámci vnitřních sporů mezi proudy a představiteli islámské revoluce. V době exilové nepřítomnosti Chomejního stál Š. v čele ší‘itského duchovenstva v Kommu a patřil k představitelům opozice proti šáhovi. Po 1979 byl představitelem umírněné části revolučních mudžtahidů a zastáncem omezené účasti duchovenstva v polit. životě. V řadě otázek se rozcházel s Chomejním, zemřel v domácím vězení jako jeden z mnoha aktivistů a disidentů, kteří se během revolučního kvasu dostali do ústraní.

Attila Kovács