madrasa (JKI-I)

madrasa (od arab. darasa, učit se) Stavba určená vyššímu typu výuky ryze islám. oborů, ale i profánních věd. Studia pův. probíhala v prostorách mešit, postupně se s výjimkou zákl. islám. školství (koránská škola) oddělovala a vedla ke vzniku samostatné instituce, kde se vzdělávali představitelé duchovenstva, státní úředníci a inteligence vůbec. Základem byla exegeze koránu, arabština, rituální recitace koránu (tadžwíd, tartíl), právní věda, aritmetika, geometrie, zeměpis, astronomie a medicína. M. tvořily areály, kde byly též knihovny, ubytovny pro studenty, jídelny, často i mešita či hrobka zakladatele; v rámci města m. patřily k jeho dominantám. Nejvyšší úroveň měly m. al-Azhar v Káhiře, Karawájin ve Fezu, Nizámíja a Mustansiríja v Bagdádu, az-Zajtúna v Tunisu, Mesquita v Córdobě. Na nich působili nejvýzn. učenci své doby a navštěvovali je studenti z celého islám. světa. Funkci m. v současnosti převzaly tzv. islám. univerzity (např. v Medíně), nebo speciální fakulty šarí‘y na státních světských univerzitách.

Attila Kovács