šázilíja (JKI-I)

šázilíja Mystické bratrstvo v sev. Africe. Založil je kazatel Abú’l-Hasan aš-Šázilí (z. 1258). Učení š. vychází z umírněného pojetí súfismu, členové žijí v rodině, řádového života se účastní po ukončení světských povinností. Důraz se klade na dodržování šarí‘y v osobním životě, trpělivost při překonávání životních obtíží a nespolupráci s despotickou mocí. Popularita š. v Egyptě se spojuje s alexandrijským mystikem Atalláh al-Iskandarím (z. 1309), tvůrcem normativních traktátů a modlitebního sborníku bratrstva. Obsahově poměrně složité wirdy se sborově recitují během zikrů v řádových záwijích, často za doprovodu hudby. Š. se etablovala též v záp. Africe a saharské oblasti. Od ní se oddělila další bratrstva (arúsíja, džazúlíja, habíbíja, ísáwíja), v jejichž kultovní praxi se odrážejí vlivy předislám. náb. zkušeností – animismu, přírodní idolatrie, magie.

Miloš Mendel