rodina (JKI-I)

rodina Zákl. článek obce věřících. Má-li obec prosperovat a ubránit se rozvratu, musí r. fungovat a být právně chráněna. Do pojetí r. v koránu a tradicích se promítá osobní zkušenost Muhammada. Muhammad přísně zakázal zabíjení prvorozených děvčátek (wa'd) v beduínských kmenech. Do koránu vtělil i řadu charitativních výzev a nařízení ohledně péče o děti, sirotky a chudé (Desatero). Potvrdil patriarchální charakter rodinných vztahů, ale význ. liberalizoval statut ženy (manželství). R. je jednou z nejpropracovanějších součástí právní vědy, která použila nejen eticko-soc. aspekty koránu a tradice, ale vytvořila z r. instituci podřízenou právu a veřejné kontrole moci. Výklad rodinného práva odpovídá situaci v 8.-9. stol. Vychází ze struktury velkorodiny, jejíž hlavou je děd, resp. otec a další mužští příbuzní. Od přivdaných snach se očekává zajištění kontinuity rodu po mužské linii a podíl na hospodářské prosperitě, harmonii a soudržnosti r. Porodí-li žena syna, patří jí úcta jako matce – pokračovatelce rodu. Výchova dětí není v kompetenci matky. Industrializace a demografické změny způsobují trhání tradičních rodinných vazeb a vedou k individualizaci r. V řadě islám. zemí bylo rodinné právo novelizováno, k zásadním změnám však přikročilo pouze Turecko a Tunisko. Rozpad velkorodiny působí jako psychické trauma vzhledem k hospodářské nejistotě, ale její zázemí často převáží nad výhodami individuální r., což posiluje argumentaci konzervativního a fundamentalistického proudu.

Viz též: rodina (JKI-J), rodina (JKI-K)

Miloš Mendel