kazatel (JKI-I)

kazatel Samozvaný lidový (laický) interpret slova božího (nikoli chatíb). K. je ekvivalent arab. termínu dá‘í nebo dá‘ija (pl. du‘át) – též vyzývatel, popř. misionář. Jeho činnost je da‘wa – výzva ke konverzi, misie. Laičtí k. z ší‘itských (ší‘a) nebo reformistických (reformismus) pozic kritizovali sunnitskou ortodoxii (sunna) a bezvěreckou moc chalífátu. Známý byl např. sedlácký dá‘í Hamdán z Iráku, zvaný Karmat (karmaté), nebo dá‘í Abú Abdulláh aš-Ší’í a dá’í Ubajdulláh al-Mahdí, kteří v sev. Africe vyvolali povstání berberských kmenů a zmocnili se Tuniska (Fátimovci). Výraz dá‘í, resp. da‘wa je dnes klíčový pojem islám. fundamentalismu: nazývají se tak reformní k. Asociace muslim.ch bratří a jejích odnoží. Da‘wa je však chápána i jako misijní činnost nebo jako infiltrace do sekulárních republikánských, ale i monarchistických režimů. ad-Da‘wa je název teoret. revue Muslim. bratří v Egyptě, též jméno některých fundamentalistických organizací – zejm. v Iráku a Perském zálivu (např. Strana islám. výzvy – Hizb ad-da‘wa al-islámíja).

Viz též: misie (JKI-K)

Miloš Mendel