Abdijáš (JKI-J)

Abdijáš (hebr. Obadja nebo Obadjahu – služebník Jahva) Judský prorok, jemuž je připisován stejnojmenný spis řazený v hebr. bibli k dvanácti Malým prorokům. Proroctví, o jehož původci není kromě jména nic dalšího známo, zdůrazňuje nadcházející den Jahvova soudu nad Edómem, který však vystupuje nikoli jako hist. soused Izraele, nýbrž spíše jako obecný obraz nepřítele. Datování spisu je nejisté, snad vznikl krátce po babylonském exilu. Některé zdroje sdílí s proroctvím Jeremjáše.

Dalibor Papoušek