Anežka Česká (JKI-K)

Anežka Přemyslovna a sv. Anežka Římská (Osecký lekcionář, kol. 1270)

Anežka Česká (kol. 1211-1282) Dcera čes. krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie, klariska. Inspirována učením Františka z Assisi založila kol. 1233 na Starém Městě v Praze klášter sv. Františka (dnes klášter sv. Anežky České) spojený se špitálem a stala se jeho první abatyší. Podnítila i zrod jediného řádu čes. původu, křižovníků s červenou hvězdou. Stala se symbolem čes. státnosti a kř. lásky k bližnímu. Byla uctívána jako světice a opakovaně se do Říma posílaly žádosti o její kanonizaci. 1874 byla Piem IX. beatifikována, 12. 11. 1989 Janem Pavlem II. kanonizována. Tento akt, který se uskutečnil krátce před pádem komunistické vlády, posílil význam A. postavy v panteonu čes. nár. světců a patronů.

Helena Pavlincová