Bomberg, Daniel (JKI-J)

Bomberg, Daniel (z. 1549 nebo 1553) Tiskař a nakladatel hebr. spisů původem z Antverp. Svou tiskárnu otevřel na radu konvertity Felixe Pratensise jako první takový kř. podnik vůbec. V letech 1516-1549 vydal asi 200 hebr. svazků. Nejvýzn. jsou jeho edice rabínské bible (hebrejského bibl. kánonu s aram. targumem a rabínskými komentáři), necenzurované vydání babylónského Talmudu (1519-1522), edice palestinského Talmudu a Tosefty, které zároveň představovaly první vydání těchto spisů tiskem.

Bedřich Nosek