Tosefta (JKI-J)

Tosefta (aram. dodatek, doplnění) Pův. učební látky tanaitů k oficiální výuce halachy, pak název spisů obsahujících tato učení a posléze kniha, která se pod tímto názvem dochovala. Tato T. je výběrem halachických učení tanaitů, která nebyla zahrnuta do kanonické Mišny a je obecně nazývána barajta (vně stojící). Jazykem spisu je mišnická hebrejština. Strukturou odpovídá Mišně, je však, přestože chybí některé traktáty (Avot, Kinim, Midot a Tamid), asi čtyřikrát rozsáhlejší. Vztah T. k Mišně se liší podle jednotlivých traktátů. Částečně mezi oběma existují doslovné shody, jindy je totožný pouze obsah, v jiných případech se však znění nebo obsah obou spisů liší. Sporná je funkce T. i její autorství. Byla pravděpodobně ukončena kol. 300 n.l. v Palestině.

Bedřich Nosek