ibn Šaprut, Chasdaj (JKI-J)

ibn Šaprut, Chasdaj (též Chisdaj; asi 915-asi 970) Lékař a diplomat, který působil ve službách umajjovského chalífy Abd al-Rachmána III. (912-961). Vedl četná jednání s vládci kř. království, v nichž zastupoval umajjovský chalífát. Z pověření córdobského chalífy se stal představeným všech Židů, kteří tehdy žili v muslim. Španělsku. Podporoval žid. učence a básníky. Jako córdobského rabína ustanovil znalce Talmudu Moše ben Chanocha (z. 965), který uprchl z již. Itálie. To vedlo k rozvoji žid. komunity ve Španělsku, k uvolnění závislosti na babylónských gaonech a posílení samostatnosti špan. Židovstva. Š. se stal známým zejm. výměnou dopisů s Josefem, vládcem Chazarů, i když pravost této korespondence je některými badateli zpochybňována.

Bedřich Nosek