Dominik (JKI-K)

Dominik (Domenigo Guzmán, kol. 1175-1221) Zakl. kazatelského žebravého řádu dominikánů. Španěl ze zámožné rodiny, který se po vysvěcení oddal kontemplaci a pastorální činnosti (pastorace). Zaujat bojem s herezemi podpořil putující kazatele, žijící v evangelické chudobě. Jeho přívrženci složili 1215 řádové sliby, 1216 byla schválena konstituce, opírající se o augustiniánské (augustiniáni) vzory. Další léta zasvětil D. snaze vytvořit z lokálních podnětů celokřesťanské hnutí. Kanonizován 1234; bývá zobrazován jako mnich v bílém hábitu se škapulířem a černou kápí. Jeho atributy jsou kniha, kříž, hvězda a pes s černobílými skvrnami a planoucí pochodní v tlamě.

Pavel Spunar