Dordrechtská synoda (JKI-K)

Dordrechtská synoda Setkání zástupců evrop. reformovaných církví (kalvinismus), které se uskutečnilo 1618-1619 v nizozemském Dordrechtu. D.s. přijala Druhé helvetské vyznání a Heidelberský katechismus za obecné vyznání reformovaných církví a odsoudila názory arminiánů (ortodoxie kalvínská).

Helena Pavlincová