arminiáni (JKI-K)

arminiáni (též remonstranti) Stoupenci holandského protest. teologa Jakoba Arminia (1560-1609), kteří se domnívali, že ortodoxní kalvínská nauka o predestinaci mnohým upírá naději na spásu a jiným dává falešnou jistotu vyvolení. Podle Arminia Ježíš jako prostředník Boha zemřel za všechny lidi, ale Bůh věděl předem, že vyvolení uvěří a vytrvají do konce, zatímco zavržení se nebudou kát a neuvěří. A. vyvolali tzv. arminiánský spor v kalvínské ortodoxii a 1610 svá stanoviska uveřejnili v tzv. Remonstraci. Dordrechtská synoda jejich názory odsoudila a a. začali být pronásledováni. Přestože byli v Holandsku trpěni jako sekta, duch. působili na celou církev a někteří vědci z jejich středu (např. Hugo Grotius, 1583-1645) ovlivnili kritickou teologii osvícenské doby.

Helena Pavlincová