Heidelberský katechismus (JKI-K)

Heidelberský katechismus Jeden ze zákl. věroučných textů reformovaných církví (kalvinismus). Byl sepsán 1563 na popud falckého kurfiřta Fridricha III. Zbožného teology heidelberské univerzity Kašparem Olevianem (1536-1587) a Zachariášem Ursinem (1534-1583). Obsahuje 129 otázek a odpovědí, které jsou rozděleny do 52 nedělí v roce. Autoři se vyhnuli polemice s luterstvím, nezdůraznili predestinaci a neakcentovali rozdílné pojetí večeře Páně. Usnesením Dordrechtské synody (1618-1619) byl H.k. spolu s Druhým helvetským vyznáním přijat za obecné reformované vyznání. Je známý též jako Falcký katechismus.

Viz též: katechismus

Helena Pavlincová